Giao diện đại lý

Màn hình website Đại lý – VO247 chia thành 3 phần với các chức năng chính

Thanh menu các chức năng của website

Phần thân website thể hiện các dịch vụ hiện có của Đại Lý – VO247. Bạn có thể sử dụng chức năng bằng cách click vào icon tương ứng

Phần chân trang website thể hiện các dịch vụ, cùng với hướng dẫn chi tiết. Bạn có thể tham khảo chi tiết các dịch vụ bằng cách click vào dịch vụ tương ứng.