Mã giới thiệu

Chia sẻ lên FaceBook

Ở giao diện chi tiết thông tin cá nhân “Click” Chia Sẻ facebook. Hệ thống sẽ giúp bạn chia sẻ thông tin lên facebook cá nhân một cách nhanh chóng.

Link Chia Sẻ VO247

Link chia sẻ bao gồm mã giới thiệu đại lý của bạn. Click  “Sao Chép” để sao chép đường dẫn. Gửi đường dẫn cho khách hàng mới đăng ký. Hệ thống sẽ tự gán người vay mới thành người vay thuộc hệ thống đại lý quản lí

QR Code Chia Sẻ VO247

Hệ thống sẽ tạo QR Code đại lý của bạn. Người dùng mới quét QR Code sẽ trở thành người vay thuộc ban quản lý