Đầu tư thông minh – sinh lời hấp dẫn

Quy trình đầu tư tại VO247

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản và hoàn thiện hồ sơ đầu tư
  • Bước 2: Nạp tiền đầu tư thông qua ngân hàng liên kết
  • Bước 3: Tiến hành đầu tư

Đại lý đầu tư – doanh thu bền vững

Quy trình trở thành đại lý đầu tư tại VO247

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản và hoàn thiện hồ sơ đầu tư
  • Bước 2: Nạp tiền đầu tư thông qua ngân hàng liên kết tối thiểu 50 triệu đông
  • Bước 3: Giới thiệu nhà đầu tư/khách vay và nhập mã đại lý

đăng ký tư vấn