Cho vay ngang hàng (P2P lending) sẽ cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng và công ty tài chính?

Cho vay ngang hàng được xem là mô hình thành công nhất của fintech thế giới, khiến các ngân hàng “giảm thu” hàng tỷ USD, còn ở Việt Nam thì sao?

Mô hình gọi vốn P2P ở Việt Nam phát triển như thế nào

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, Việt Nam đang có gần 100 Công ty Fintech nhưng chỉ khoảng 24 trong đó được NHNN cấp phép và hoạt động minh bạch, có quy mô. Hãy cùng vayonline247 tìm hiểu về hình thức gọi vốn P2P đang phát triển ở Việt Nam như thế nào