Chuyển đổi số sẽ bùng nổ mạnh vào năm 2021?

Theo TS. Trần Đình Thiên, chuyển đổi số cũng tạo ra những thách thức về việc đảm bảo an toàn cho nền kinh tế số. Vì thế, cần phải đầu tư cho hệ thống an toàn thông tin, đây là vấn đề sống còn chứ không đơn giản là thiệt hại. Trong số các ngành nghề thì ngân hàng và thương mại điện tử sẽ có lợi thế hơn trong năm tới.

Lãi suất cho vay ngân hàng giảm kỉ lục trong năm 2020

Năm 2020 với ngành ngân hàng là một năm đầy thử thách và nhiều biến động nhưng cũng để lại nhiều nhiều dấu ấn, mà một trong số đó là sự sụt giảm liên tục của lãi suất cho va