Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm những ngày đầu năm 2021

Lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng trong những ngày đầu năm 2021 lại tiếp tục giảm. Các dự báo cho thấy, lãi suất huy động còn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng nữa. Dù dư tiền nhưng ngân hàng vẫn được hưởng lợi nhất.

Doanh nghiệp huy động vốn thành công trên nền tảng đầu tư ngang hàng

Năm 2020 là một năm biến động kinh tế rất lớn do sự tác động của đại dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong việc huy động tiền để bảo toàn nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Đứng trước thách thức về tài chính, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tìm đến giải pháp huy động vốn P2P Lending – đầu tư cho vay ngang hàng.