Web kiếm tiền online có thật dễ dàng như quảng cáo?

Bỏ vài phút mỗi ngày xem video trên mạng là tiền triệu tự chảy về túi, hàng ngàn người tự đưa chân vào chiếc bẫy tinh vi mang tên “kiếm tiền online”…Một hình thức kiếm tiền online vẫn len lỏi hoạt động từ mấy năm trước đến nay càng ngày càng bùng phát mạnh.