Điều cần biết khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành trái phiếu là cách để một công ty huy động vốn hay đa dạng hóa các nguồn vốn cho một số mục đích, chẳng hạn như mở rộng đầu tư, … Tuy nhiên, ở khía cạnh là một nhà đầu tư, bạn đã hiểu rõ về những yếu tố và điều kiện để [Đọc thêm]

Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm những ngày đầu năm 2021

Lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng trong những ngày đầu năm 2021 lại tiếp tục giảm. Các dự báo cho thấy, lãi suất huy động còn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng nữa. Dù dư tiền nhưng ngân hàng vẫn được hưởng lợi nhất.