Thực chất tất cả doanh nghiệp P2P đều là tín dụng đen?

P2p_vayonline247

(Vayonline247.vn) – Trong những khoảng thời gian gần đây, rất nhiều vụ tín dụng đen trá hình qua hình thức cho vay qua app đã triệt phá, vậy Thực chất tất cả doanh nghiệp P2P đều là tín dụng đen? Để lật tẩy đường dây cho vay qua app, PV đã điều tra, thâm nhập một [Đọc thêm]

gtechvn