Thanh khoản và một số điều cần biết

Thanh khoản có thể hiểu đơn giản nó là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản hoặc một sản phẩm, thế nhưng không phải bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể nắm bắt được bản chất thanh khoản. Hãy cùng VO247 tìm hiểu thêm dưới bài viết dưới đây

Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là một khái niệm cơ bản trong trong tài chính, là một trong các chỉ tiêu mà các nhà đầu tư ưa thích khi lựa chọn danh mục đầu tư. Một tài sản có tính thanh khoản cao thường được ưa thích hơn một tài sản có thanh khoản kém.

Thanh khoản là thuật ngữ để thể hiện mức độ linh hoạt của tài sản khi được mua, bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó. Mức độ linh hoạt, lưu động của một tài sản chính là khả năng chuyển đổi thành các loại tiền tệ hoặc tài sản có giá.

Một tài sản có TTK cao có đặc trưng là được bán nhanh chóng mà giá bán không giảm đảm kể, số lượng giao dịch lớn.

Tính thanh khoản có tên tiếng Anh là Liquidity, có nghĩa là tính lỏng. Với các định nghĩa trên, tiền mặt được xem là tài sản có liquidity cao nhất, bởi nó có thể dùng để trao đổi, mua bán hàng hoá/dịch vụ mà giá trị của nó hầu như không thay đổi. Ngoài ra, có một số loại tài sản như bất động sản, cổ phiếu, phương tiện máy móc… mang tính thanh khoản thấp hơn vì để cần có thời gian (đôi khi rất dài) để chuyền thành tiền mặt.

Tính thanh khoản trong đầu tư
Tính thanh khoản có tên tiếng Anh là liquidity, có nghĩa là tính lỏng

Ý nghĩa của tính thanh khoản

Ý nghĩa của liquidity đối với nhà đầu tư thể hiện ở khả năng chuyển đổi nhanh chóng, mức độ an toàn khi chuyển đổi của tài sản:

  • Thể hiện mức độ năng động, hiệu quả của thị trường. Thị trường càng sôi động thì TTK càng cao do có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.
  • Khả năng dễ dàng chuyển đổi danh mục đầu tư.

Xếp loại tài sản có tính thanh khoản

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, các tài sản được xếp theo thứ thứ từ cao đến thấp theo liquidity như sau:

  1. Tiền mặt
  2. Đầu tư ngắn hạn
  3. Khoản phải thu
  4. Ứng trước ngắn hạn
  5. Hàng tồn kho

Trong đó, tiền mặt được coi là có TTK cao nhất vì nó là công cụ dùng trực tiếp để thanh toán, trao đổi, lưu thông và tích trữ hàng hoá, tài sản.

Ngược lại, hàng tồn kho có TTK thấp nhất do phải trải qua giai đoạn phân phối tiêu thụ, rồi mới chuyển thành khoản phải thu sau một thời gian mới trở thành tiền mặt.

xếp loại tính thanh khoản của các loại tài sản

Tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng 

Để đánh giá khả năng thanh khoản thông thường sẽ căn cứ vào các chỉ tiêu định lượng, định tính sau:

  • Các chỉ tiêu định lượng có thể tính toán được các tỷ lệ đối với:  Tài sản có TTK cao bình quân so với tổng tài sản bình quân; Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; Dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.
  • Các chỉ tiêu định tính bao gồm mức độ tuân thủ pháp luật về: tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo quy định nội bộ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định pháp luật khác về quản lý rủi ro thanh khoản.

Tìm hiểu thêm các kiến thức về đầu tư online, đầu tư ngắn hạn mời các bạn ghé Vayonline247 để tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *